Νέο έργο στην Γερμανία

Κατασκευή ενός πλήρους συγκροτήματος ψυκτικών χώρων σε επέκταση του υφιστάμενου ψυγείου- στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, στην ΓΕΡΜΑΝΙΑ. Το έργο περιλάμβανε την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων για 6 ψυκτικούς θαλάμους και βοηθητικών χώρων, ψυκτικών εγκαταστάσεων καθώς και λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και προστασίας του περιβάλλοντος.