Ηλεκτρονική καταγραφή θερμοκρασιών

Η εταιρία ΄΄ Γεύσης του Γιάννη΄΄ που εδρεύει στην Νέα Λυκογιάννη Ημαθίας  μας ανέθεσε την πλήρως ηλεκτρονική καταγραφή θερμοκρασιών σε όλους τους ψυχόμενους χώρους.

Ως κύρια ενασχόληση έχει την τυποποίηση και την  εμπορία προϊόντων κρέατος.

Μας ανέθεσε την πλήρως ηλεκτρονική καταγραφή θερμοκρασιών σε όλους τους ψυχόμενους χώρους.

Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει πως η ψυχόμενη χώροι που έχουν αποθηκευθεί τα προϊόντα έχουν την σωστή θερμοκρασία.

Σε τυχόν αύξηση της θερμοκρασίας σε κάποιο ψυγείο το καταγραφικό θα ενημερώσει με email,τηλέφωνο,sms, πρώτα τον ψυκτικό και μετά τον ιδιοκτήτη τις επιχείρησης.