ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Συμπιεστής

Συμπιεστής η αλλιώς η μηχανή ενός ψυγείου είτε  οικιακού είτε επαγγελματικού είτε βιομηχανικού τύπου.

Μια πραγματική εγκατάσταση ψύξης συγκροτείται από διάφορα μηχανήματα
καθένα από τα οποία εκτελεί συγκεκριμένη λειτουργία και έχει την δική του
συμπεριφορά. Ταυτόχρονα όμως η λειτουργία του ενός επηρεάζει την
λειτουργία του αλλού.

Τα σημαντικότερα μηχανήματα μια ψυκτικής εγκατάστασης είναι :

l) Συμπιεστής

 Συμπυκνωτής
 Εξατμιστής
 Εκτονωτική βαλβίδα ή Τριχοειδής σωλήνας
 Όργανα έλεγχου και ρύθμισης
Ο αεροσυμπιεστής, ή «κομπρεσέρ» είναι η μηχανή που συγκεντρώνει σε
έναν κλειστό χώρο ένα αέριο αυξάνοντας κατ’ επέκταση μέσα εκεί την
πυκνότητά του και την πίεση του. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές μέθοδοι
μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η συμπίεση του αερίου.
Σε συστήματα ψύξης με συμπίεση ατμών η κάρδια του συστήματος είναι ο
συμπιεστής. Οι συμπιεστές κατασκευάζονται σε τρεις τύπους, στους
ανοικτού τύπου (Open type), στους ερμητικά κλειστούς (Hermetic), στους
ημιερμητικά κλειστούς (Semi-Hermetic). Επίσης κατατάσσονται σε
κατηγορίες ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους. Έτσι οι γνωστότερες
κατηγορίες συμπιεστών είναι:
1. Παλινδρομικοί (Reciprocating)
2. Ελικόμορφοι ή Ελικοειδείς ή Κοχλιωτοί (Screw)
3. Σπειροειδείς συμπιεστές (Scroll)
4. Περιστροφικού τύμπανου (Rotary)
5. Φυγοκεντρικοί (Centrifuga

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος